CRY-STEDS நிறுவனம் சேர்ந்து நடத்திய பெண் கல்வி குறித்து விழிப்புணர்வு கால்பந்து போட்டி

CRY-STEDS நிறுவனம் சேர்ந்து நடத்திய எழுவர் கால்பந்து போட்டி சென்னை நேரு மைதானத்தில் பெண் கல்வி குறித்து விழிப்புணர்வு கால்பந்து போட்டி நடைப்பெற்றது. இதில் பெண்கள் பிரிவில்

Read more