இந்தியா முழுவதும் மாபெரும் ‘தேடல்’, ‘திறத்தல்’ மற்றும் ‘பதிவிறக்கம்’ பொத்தான்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள மர்மம் தீர்க்கப்பட்டது

  நுகர்வோர் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான Glance சஸ்பென்ஸை அவிழ்க்கும் வீடியோவை வெளியிடுகிறது; Glance ஸ்மார்ட் லாக் ஸ்கிரீன் இருந்தால் பயனர்களுக்கு இந்தப் பொத்தான்கள் தேவையில்லை என்று கூறுகிறது     சென்னை:19.07.2023-

Read more