தமிழக மருத்துவர் அருண்குமாரின் சேவையை பாராட்டிய உத்தரக்கண்ட் முதல்வர்

புண்ணிய பூமி ஆன உத்தரகாண்டின் ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு முதலுதவி மற்றும் மருத்துவ சேவையாற்றி வரும் சிக்ஸ் சிக்மா ஹெல்த் கேர் அமைப்பினரை உத்தரகாண்ட் முதல்வர்

Read more

இந்திய – ஆஸ்திரேலிய நாடுகளுக்கிடையிலான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் (ECTA) கீழ் ஏற்றுமதி செயல்பாடுகளை ஏதுவாக்கும் அதானி எண்ணூர் கண்டெய்னர் முனையம்அதானி எண்ணூர் கண்டெய்னர் முனையம்

இந்திய – ஆஸ்திரேலிய நாடுகளுக்கிடையிலான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் (ECTA) கீழ் ஏற்றுமதி செயல்பாடுகளை ஏதுவாக்கும் அதானி எண்ணூர் கண்டெய்னர் முனையம் இந்த நிதியாண்டில்

Read more